Соціологія молоді
(соціологія молоді)

"Соціологія молоді" як навчальний курс вивчає молодь як особливу соціальну групу, її роль і місце у відтворенні суспільства, вікові межі, потреби і способи діяльності, процес соціалізації молодих людей, соціально-професійну орієнтацію і адаптацію в колективі, неформальні молодіжні об’єднання і рухи з врахуванням класових, гендерних, етнічних, державних і регіональних особливостей.