Соціологія освіти
(соціологія освіти)

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є взаємодія компонентів освіти, а також взаємодія їх із суспільством в усіх виявах та рівнях, тобто широке коло соціально-освітніх відносин, в які вступають соціальні суб’єкти в процесі навчання. Соціологія освіти є галузевою соціологічною теорією та комплексною дисципліною, оскільки тісно пов’язана із суміжними їй соціологією виховання, соціологією науки та культури.