Вступ до спеціальності "соціологія"
(Вступ)

Навчальна програма курсу “Вступ до спеціальності” спрямована на здобуття студентами першого курсу базових знань з соціології, розширення їх кругозору, формування соціологічної культури, а та­кож вмінь та навичок соціологічного аналізу суспільного життя.