Церковне мистецтво та архітектура
(Церковне мистецтво та архітектура)

Загальна кількість годин курсу - 120

Лекційні заняття - 15

Семінарські заняття - 15

Самостійна робота - 90

Форма підсумкового контролю - іспит