Соціологія масової комунікації
(Соціологія масової комунікації)

Складні реалії сучасного світу безпосередньо пов’язані з настанням інформаційної ери в житті людства. Нові політичні, соціальні, економічні тенденції набули глобальних масштабів. Такі зрушення посилюють увагу до суті комунікаційних процесів, а не тільки до прикладів інформаційно-технологічних досягнень. Зміни системи цінностей, їх вплив на поведінку соціальних груп, функціонування масової культури зумовлені бурхливим розвитком засобів масової комунікації. Як і кожна країна світу, Україна перебуває у постійному зв’язку з навколишнім світом. Тому вивчення специфічної природи засобів масової комунікації, їх функціонального поля є актуальним і важливим.

Актуальність вивчення масової комунікації в сучасному суспільстві визначається соціальним значенням періодичної преси, радіо й телебачення – основних засобів масової комунікації. Сьогодні соціальний досвід і знання людей складаються із двох основних складових. Перша припускає наявність безпосередніх соціальних контактів, друга формується за рахунок сприйняття подій і явищ, опосередкованих повідомленнями засобів масової комунікації.