Соціологія реклами
(Соціологія реклами)

Програма курсу “Соціологія реклами” спрямована на  формування у студентів системи знань про рекламу як соціальний інститут – тобто елемент соціальної системи, який дозволяє вдовольняти ті чи інші потреби людини та суспільства, впорядковуючи суспільні дії; про чинники ґенези та розвитку соціального інституту реклами; про його місце в соціальній системі та характер впливу на суспільне життя; про роль, яку реклама відіграє в сучасному світі, що змінюється та насамперед – в сучасній Україні.