Теорії соціальних змін
(Теорії соціальних змін)

Теорія соціальних змін – це молода галузь соціологічної науки, яка виникла у другій половині XX сторіччя як спроба пояснити сутність масштабних суспільних змін у процесі переходу суспільства від індустріального до постіндустріального.

Сучасне суспільство перебуває в умовах глобальних трансформацій, переходу до нових, невідомих форм соціального життя. Відбуваються динамічні зміни більшості соціальних інститутів як у світовому масштабі, так і в межах окремих суспільств.

Теорія соціальних змін як наукова дисципліна систематизує і розвиває основні поняття, концепції, теорії, які застосовуються у соціологічному аналізі динамічних суспільних процесів.