Соціологія особистості (2 курс)
(Соціологія особистості (2 курс))

В умовах соціальної невизначеності, соціальних ризиків в українському суспільстві поширились такі негативні моменти як відсутність стабільності і криза в усіх сферах економічного, соціального, психологічного життя. В період суспільних трансформацій відбулися радикальні зміни у відносинах особистості й суспільства. Люди, які переважний час почували себе захищеними сталістю суспільства, повинні були самостійно забезпечувати стабільність свого власного життя. Сформувався суспільний запит на особистість, спрямований на екзистенціальних питань буття.

         Особистість у своєму становленні проходить два паралельні процеси: соціалізацію і індивідуацію, які у важливих життєвих ситуаціях, важливих для становлення особистості, входять у протиріччя, поставивши особистість перед необхідністю екзистенціального  вибору. Важливим моментом у становленні особистості виступає прагнення до гармонії, притаманне самій природі людини, і яке основним фактором морального, психічного, духовного розвитку особистості. Курс „Соціологія особистості“ є професіонально-орієнтованим курсом у системі підготовки спеціалістів різних профілів: соціологів, психологів, соціальних психологів, педагогів, медичних і соціальних працівників.