Гендерні дослідження (3 курс)
(Гендерні дослідження (3 курс))

Актуальність навчального курсу обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства підвищується роль соціологічного знання та його вплив на соціокультурні зміни і світогляд індивіда.

Пропонований курс висвітлює проблеми гендерних відносин, фемінізму, сексуальності й соціальної нерівності. Соціологія гендерних відносин - це міждисциплінарний напрямок соціальної думки, у фокусі уваги якого перебувають відмінності й подібності в соціальному досвіді чоловіків і жінок. У межах курсу визначаються базові концепти соціології гендерних відносин - маскулінність/фемінність, ідентичність, репрезентації, публічне/приватне, гендерна система, гендерний контракт і пов’язана з ними проблематика досліджень; розглядаються основні теорії гендерних досліджень і можливості їхнього використання при вивченні сучасного суспільства.