Соціологія освіти (2 курс)
(Соціологія освіти (2 курс))

Освіта, разом із сім’єю, політикою, економікою та релігією, належить до ключових соціальних інститутів сучасного суспільства. Вона виникає в силу потреби суспільства у відтворенні та передачі знань, умінь, навиків, підготовки нових поколінь до життя. У сучасному суспільстві освіта набуває особливої ваги, бо покликана забезпечити підготовку суб’єктів соціальної дії до розв’язання глобальних завдань, які стоять перед людством. Освіта охоплює майже всі соціальні групи. Підготовка нових поколінь до здійснення соціальних та професійних функцій потребує все більш тривалого та складного навчання, виховання.

         Актуальність соціологічного дослідження сфери освіти визначається домінуванням в сучасних високорозвинених країнах ідеї про примат соціально-культурної сфери в суспільному житті, про те, що саме ефективна діяльність соціальних інститутів, передусім освіти та науки, має ключове значення, чинить вирішальний вплив на сьогоднішнє функціонування та перспективи розвитку суспільства. Проте, в Україні цей факт у кращому випадку декларується лише на словах, підтримка галузей соціально-культурної сфери залишаються другорядним елементом державної політики, що, в свою чергу, призводить до ускладнень розвитку як економічних, так і інших соціальних процесів.