Філософія
(Філософія)

Курс ФІЛОСОФІЯ розроблений для студентів другого курсу з урахуванням наступності освоєння студентами фундаментальних дисциплін, а також фахових дисциплін, передбачених робочими навчальними планами.

Всього годин: 108, з них - лекційних 18, семінарських 16. Підсумкова форма контролю - іспит.