Теорія причинності в соціології
(причинність)

Особливість курсу “Теорія причинності в соціології” полягає в наданні студентам можливості ознайомитися з основними проблемами сучасного соціального, політичного і культурного виробництва як в Україні, так і за її межами, а також дізнатися про специфіку соціологічного підхо­ду до вивчення даного курсу. Курс передбачає репре­зентацію основних досягнень соціологічної теорії стосовно досліджень особливостей зародження і формування сучасної соціологічної концепції причинності в контексті розвитку суспільства,  дослідження ефективності спроб вирішити  питання політичного і соціокультурного характеру та аналіз проявів причин і наслідків  у таких сферах суспільного життя як економіка, політика, освіта, культура тощо.