Соціологія релігії
(соціологія релігії)

Дана дисципліна вивчає соціальні детермінанти, що викликали релігію до життя, закономірності та специфіку виникнення, генезис і функціонування як важливого і невід’ємного структурного компонента суспільства. Вона досліджує елементи релігійного комплексу, його функції, роль, місце в системі соціуму, сутність рівень, характер впливу релігії на особистість, культуру, соціальні системи; форми, наслідки їх взаємодії та зв’язку.