• Мета вивчення курсу «Соціальна статистика»: надати базові уявлення про сучасний стан соціальної статистики; показати можливості застосування статистичної інформації для соціологічного аналізу різних сфер суспільного життя; оволодіти основами демографії та демографічного аналізу; ознайомитись з  основними нарямами й проблемами сучасної демографічної науки; вивчити можливості застосування демографії в практичній діяльності соціологів

  Завдання дисципліни:

  • Оволодіти категоріями та методами соціальної статистики й демографії,
  • знати і вміти застосовувати методи статистики для обробки соціальної інформації;
  • вміти використовувати методи демографії в аналізі соціальних явищ;
  • навчити студентів самостійно аналізувати статистичні дані, які відносяться до суспільних явищ та процесів;
  • формування навиків кваліфікованого використання демографічної інформації в майбутній професійній діяльності соціології;
  • формування уявлень про глобальні демографічні тренди;
  • знайомство з теоріями демографічного розвитку, методами демографічного аналізу;
  • знайомство з новітніми соціальними проектами в сфері народонаселення.