Курси 
Парадигмальна модель знання в теоретичній соціології
Порівняльні дослідження європейського суспільства
Аналіз соціальних мереж
Електоральна соціологія
Мережевий підхід у соціології
Прогнозування та моделювання соціальних процесів
Реігональні аспекти соціальних процесів в Україні
Теорія соціального управління
Парадигмальна модель знання в теоретичній соціології Інформація
Теорія інформаційного суспільства
Теорії нерівностей в сучасних суспільствах